İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL DESTEK PROĞRAMI İÇİN PERSONEL İLANIDIR.

         İlgili vatandaşların dikkatine... 

         Bakanlığımız tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psiko-sosyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, gereken rehberlik ve yönlendirmenin yapılması yoluyla vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin buluşturulmasının ve söz konusu hizmetlerin vatandaşlara sağladığı imkânların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesinin amaçlandığı Aile Sosyal Destek Programı(ASDEP) 'nın hayata geçirilmesi için Özel Hizmet Alımı yoluyla personel alınacaktır.
       
       Başvurular 20/04/2016 tarihine kadar Müdürlüğümüz Satın Alma Birimine şahsen yapılmalıdır.

       İlan ile ilgili detaylar ekte sunulan teknik şartnamede belirtilmiştir.


(Dosyaya ulaşmak için linke tıklayın)

http://karaman.aile.gov.tr/data/56f391f4369dc514fc968a1b/asdep teknik.docx